Проектантски услуги и достава

Услуги


Вршиме услуги во областа на завршните машински работи во градежништвото:


• Изведба на системи на топловодно подно и парно греење

• Изведба на системи на сончеви колектори

• Изведба на системи за ладење и климатизација

• Изведба на системи за проветрување и вентилација

• Изведба на системи за водовод и канализација

• Адаптација и санација на санитарни чворови

• Поставување на разни цевни инсталации

• Поставување на изолации

• Сервисирање и поправка на горенаведените системи

• Изведба на метални конструкции

• Проектански услуги за горенаведените системи