Екотерм

За нас


Претпријатието "Екотерм" е формирано во 1992 година со цел да врши услуги во областа на завршни машински работи во градежништво. За сите услуги и системи претпријатието гарантира висок квалитет и долготрајност дава повеќе годишна гаранција.

Екотерм располага со сопствено превозно товарно возило, канцелариски простории, магацински капацитет, опрема и алат.

Претпријатието има шест редовно вработени работници.